Ốm

Ở Phần Lan lâu người ta thấy sợ thời tiết. Không phải chỉ lạnh không mà còn rất độc. Tính ra mỗi năm, mùa nào cũng bị cúm tới 2-3 bận. Mỗi lần thay đổi thời tiết là lại bị dị ứng. Không phấn hoa mùa xuân thì cỏ mùa thu. cúm thì thường theo dây […]

Be safe in God

When we have to meet and deal with many new people and things in a short time, it’s normal to feel anxious. Anxiety is dangerous because it takes our attention away from the presence. Expecting too much in a short time also causes that kind of feeling. When never I feel my mind is not at ease, I […]