Chuyện ngày mùa đông

Mình vẫn nhớ hè hai năm trước về thăm Việt Nam nóng mà không ra đường được ban ngày. Tối ra ngoài một lát mà thấy nhễ nhại mồ hôi. Báo chí bảo đó là do trái đất nóng lên. Năm nay bố mẹ mình bảo chẳng thấy có mùa hè gì cả. Trời cứ mưa suốt […]

Life of a PhD student

Today many of my friends in various universities got their big scholarships from the economic foundation. I am happy for them as I understand how competitive the race was and how hard life could be without funding for studies.I did not apply for this scholarship last summer because I planned to come back only in January 2018. […]